Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 107.8 m²
 • 16.8 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 24.3 m²
 • 6.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 32.8 m²
 • 7.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 24 m²
 • 3.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 26.77 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 67.7 m²
 • 9.4 tỷVND