Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 65.6 m²
 • 1.96 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 67.16 m²
 • 1.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 1.7 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 69.31 m²
 • 1.8 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 97.77 m²
 • 3.58 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 4.2 tỷVND