Nhà đất lân cận

A
 • 96.8 m²
 • 3.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 95 m²
 • 2.9 tỷVND
C
 • 12
 • 12
 • 123.5 m²
 • 4.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 2.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 2.88 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 2.9 tỷVND