Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 200 m²
 • 2.9 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 70.2 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 67.4 m²
 • 3.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 228 m²
 • 5.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 117.6 m²
 • 8.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 74 m²
 • 2.6 tỷVND