Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 4
 • 112.5 m²
 • 6.9 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 75 m²
 • 3.9 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 141 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 83.6 m²
 • 5.35 tỷVND
E
 • 126.9 m²
 • 5.46 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39.7 m²
 • 1.9 tỷVND