Nhà đất lân cận

A
 • 4,000 m²
 • 53 tỷVND
B
Đã bán
 • 133.4 m²
 • 3.75 tỷVND
C
 • 2
 • 4
 • 170.7 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 69 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 107 m²
 • 1.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.5 tỷVND