Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 99.8 m²
 • 8.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 100 m²
 • 4.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 82 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 115 m²
 • 12.8 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 179.6 m²
 • 4 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 90 m²
 • 5 tỷVND