Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 56 m²
 • 5.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 69.6 m²
 • 7.9 tỷVND
C
 • 125.3 m²
 • 8.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 128 m²
 • 6.29 tỷVND
E
 • 44.5 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 75 m²
 • 6.9 tỷVND