Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 51 m²
 • 2.97 tỷVND
B
 • 50 m²
 • 2.92 tỷVND
C
 • 50 m²
 • 3.1 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 54 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 50.4 m²
 • 3.28 tỷVND
F
Đã bán
 • 97.9 m²
 • 3.9 tỷVND