Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 50 m²
 • 3.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 1.96 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 68 m²
 • 3.25 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 54 m²
 • 5.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 2.94 tỷVND
F
 • 1,075 m²
 • 55 tỷVND