Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 47.2 m²
 • 6.45 tỷVND
B
 • 4
 • 6
 • 52 m²
 • 7.9 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 63.2 m²
 • 5.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 112 m²
 • 5.76 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 5
 • 3
 • 39.9 m²
 • 4.5 tỷVND