Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 2.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 46.05 m²
 • 3.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 52.3 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 7
 • 7
 • 69.7 m²
 • 10.2 tỷVND
F
 • 36.2 m²
 • 3.4 tỷVND