Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56.6 m²
 • 2.76 tỷVND
B
 • 66 m²
 • 3.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.13 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68.9 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 1.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.15 tỷVND