Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 3.99 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 79.5 m²
 • 5.2 tỷVND
C
 • 66 m²
 • 3.3 tỷVND
D
 • 173.4 m²
 • 13.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56.6 m²
 • 2.76 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 60.3 m²
 • 5 tỷVND