Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 5
 • 145.4 m²
 • 9.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 20.2 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 64 m²
 • 5.8 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 4.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 5
 • 6
 • 42.1 m²
 • 5.8 tỷVND