Nhà đất lân cận

A
 • 16
 • 16
 • 47.7 m²
 • 14.4 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 34.35 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 96.5 m²
 • 9.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 43.1 m²
 • 5.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 70.9 m²
 • 4.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 3.18 tỷVND