Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 55 m²
 • 6.9 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 120 m²
 • 13.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 95 m²
 • 9.6 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 46 m²
 • 2 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 46 m²
 • 1.8 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 64.7 m²
 • 2.25 tỷVND