Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 94.8 m²
 • 11 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 68.2 m²
 • 3.25 tỷVND
C
 • 130 m²
 • 6.4 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 51.8 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 50.4 m²
 • 4.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 58.2 m²
 • 4.2 tỷVND