Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 58.2 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 2.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.95 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.35 tỷVND