Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37.56 m²
 • 3.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 59 m²
 • 6.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 33 m²
 • 5.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 7.66 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 3.05 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 67.5 m²
 • 10.1 tỷVND