Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4,124 m²
 • 4 tỷVND
B
Đã bán
 • 246 m²
 • 2.1 tỷVND
C
 • 1,744.4 m²
 • 17.44 tỷVND
D
Đã bán
 • 419.1 m²
 • 1.71 tỷVND
E
 • 685.5 m²
 • 3.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 399 m²
 • 1.8 tỷVND