Nhà đất lân cận

A
 • 50.7 m²
 • 2.4 tỷVND
B
 • 275.77 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 53.8 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 53.1 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 57 m²
 • 2.36 tỷVND
F
Đã bán
 • 69.5 m²
 • 1.07 tỷVND