Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 58 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 106.4 m²
 • 4.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73.6 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 4
 • 6
 • 57.6 m²
 • 6.05 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 98.8 m²
 • 4.75 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 50.2 m²
 • 5.3 tỷVND