Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 67.1 m²
 • 5.1 tỷVND
B
 • 221.9 m²
 • 13.5 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 53.1 m²
 • 5.95 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 23.6 m²
 • 3.15 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 63.7 m²
 • 7.9 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 37.7 m²
 • 4.3 tỷVND