Nhà đất lân cận

A
Đã bán
  • 139.8 m²
  • 1.6 tỷVND
B
  • 305.6 m²
  • 1.7 tỷVND
C
Đã bán
  • 100 m²
  • 1.7 tỷVND
D
Đã bán
  • 150 m²
  • 1.55 tỷVND
E
  • 232.4 m²
  • 2.4 tỷVND