Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 3.13 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 101.4 m²
 • 4.95 tỷVND
C
 • 8
 • 8
 • 160 m²
 • 7.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 2.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 4.38 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 98 m²
 • 7.8 tỷVND