Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 100 m²
 • 3.45 tỷVND
B
 • 12
 • 12
 • 156.6 m²
 • 10.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 65 m²
 • 4.65 tỷVND
D
 • 67.4 m²
 • 3.95 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 40.9 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 59.7 m²
 • 4.6 tỷVND