Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 40.9 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 59.7 m²
 • 4.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 55 m²
 • 2.85 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 59.5 m²
 • 5.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 118.4 m²
 • 5.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 87 m²
 • 4.9 tỷVND