Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 65 m²
 • 4.65 tỷVND
B
 • 61.3 m²
 • 3.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 100 m²
 • 3.45 tỷVND
D
 • 119 m²
 • 6.3 tỷVND
E
 • 6
 • 6
 • 408.1 m²
 • 37 tỷVND
F
 • 5
 • 6
 • 126.3 m²
 • 8.5 tỷVND