Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 66 m²
 • 5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 76.1 m²
 • 6.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 3.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 8.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 124.3 m²
 • 8.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 39 m²
 • 4.8 tỷVND