Nhà đất lân cận

A
 • 53.5 m²
 • 3.69 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 110 m²
 • 10.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 73 m²
 • 1.99 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 94.6 m²
 • 4.95 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 48.6 m²
 • 4.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 56.34 m²
 • 5.11 tỷVND