Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 56.34 m²
 • 5.11 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52.8 m²
 • 3.75 tỷVND
C
 • 6
 • 4
 • 150 m²
 • 9.5 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 57.7 m²
 • 5.7 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 73 m²
 • 2.17 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 1.65 tỷVND