Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 149.9 m²
 • 12.3 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 2.35 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 53.1 m²
 • 3.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 69.3 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 79 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2.55 tỷVND