Nhà đất lân cận

A
 • 871.8 m²
 • 14 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 64.2 m²
 • 2.9 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 111.8 m²
 • 6.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 151.2 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 225.5 m²
 • 7.7 tỷVND