Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 46.7 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 40 m²
 • 4.3 tỷVND
C
 • 4
 • 6
 • 72 m²
 • 9.3 tỷVND
D
 • 6
 • 7
 • 67.2 m²
 • 7.29 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 35.4 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 94.2 m²
 • 4.2 tỷVND