Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38 m²
 • 3.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 28.4 m²
 • 3.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 18 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 44.2 m²
 • 4.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 3.79 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 97 m²
 • 7.9 tỷVND