Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 4
 • 65 m²
 • 6.8 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 48 m²
 • 12.1 tỷVND
C
 • 80 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 90 m²
 • 14 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 1.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.2 tỷVND