Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 44.3 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 3.79 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 1.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 44.2 m²
 • 4.3 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 86 m²
 • 3.6 tỷVND