Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 57.6 m²
 • 6.95 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 65.4 m²
 • 20.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 66.7 m²
 • 9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43 m²
 • 3.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42.8 m²
 • 3.9 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 50.6 m²
 • 1.7 tỷVND