Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 44.6 m²
 • 16.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 3
 • 46.58 m²
 • 7.2 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 60 m²
 • 2.05 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 1.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 1
 • 80 m²
 • 3.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 33.6 m²
 • 3.3 tỷVND