Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 63 m²
 • 7.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 56 m²
 • 6.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41 m²
 • 4.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 18.2 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50.4 m²
 • 1.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 36.5 m²
 • 3.4 tỷVND