Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 59 m²
 • 5.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 35 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 176.4 m²
 • 19 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21.5 m²
 • 3.75 tỷVND
F
 • 4
 • 2
 • 61.7 m²
 • 7.9 tỷVND