Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 23.6 m²
 • 5.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 20.5 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 6
 • 6
 • 41.4 m²
 • 15.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 30.4 m²
 • 3.35 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 35.37 m²
 • 4.7 tỷVND
F
 • 6
 • 6
 • 58.6 m²
 • 19 tỷVND