Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 17.1 m²
 • 4.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 30.4 m²
 • 3.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 20.5 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 15.6 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 26 m²
 • 5.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24.8 m²
 • 5.5 tỷVND