Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 26.7 m²
 • 12 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 24.3 m²
 • 6.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 55 m²
 • 11.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 24 m²
 • 6.39 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 43.5 m²
 • 6 tỷVND
F
 • 4
 • 2
 • 30 m²
 • 6.2 tỷVND