Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 73.3 m²
 • 10.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 64 m²
 • 7.2 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 18.75 m²
 • 2.8 tỷVND
D
 • 10
 • 4
 • 66.75 m²
 • 8.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 67.6 m²
 • 11.8 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 26.84 m²
 • 1.5 tỷVND