Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 20.6 m²
 • 2.9 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 47.4 m²
 • 8.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 3.95 tỷVND
D
 • 8
 • 5
 • 84 m²
 • 8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 3.05 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.7 tỷVND