Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 12 m²
 • 1.8 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 44.72 m²
 • 5.1 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 30.03 m²
 • 4.3 tỷVND
D
 • 283.3 m²
 • 27.5 tỷVND
E
 • 283.3 m²
 • 27 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 44.72 m²
 • 5.13 tỷVND