Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 119.23 m²
 • 7.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 15 m²
 • 2.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 15.2 m²
 • 2.15 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 15 m²
 • 2.15 tỷVND
E
 • 7
 • 6
 • 68 m²
 • 9.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 38 m²
 • 4.9 tỷVND