Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 7
 • 8
 • 105.8 m²
 • 14.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.6 m²
 • 5.1 tỷVND
C
 • 6
 • 6
 • 41.7 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 9
 • 9
 • 73.2 m²
 • 12.6 tỷVND
E
 • 80.4 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 3.45 tỷVND